Görüyü Paylaş – Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu

Görüyü Paylaş – Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu

Galeri Beylikdüzü, Türkiye’deki sanat eğiliminin sanat akımlarından nasıl etkilendiğini öne çıkan öncü yaklaşımların bir aradaki diyaloğunu ve dinamiğini sanatseverlerle buluşturmak üzere kapılarını açıyor. Türk sanat tarihinde kült kabul edilen isimlerle genç sanatçıları bir araya getiren galeri, özel bir seçkiyle önemli bir sanat durağı olmaya aday.


103 Sanatçının imzasını taşıyan bu seçki, illüstrasyondan desene, gravürden heykele, baskı sanatından dijital sanata yaklaşık 100 yıl boyunca devam eden bir ifade arayışının döngüsüne ışık tutuyor. 1900’lerde başlayan ve günümüz sanat anlayışına kadar gelen bu koleksiyon; Türk resim tarihinde modernleşmenin öncülerinden olan Sabri Berkel’den soyut resmin önde gelen temsilcilerinden Fahrelnissa Zeid’e; yapıtlarında gelenekselle moderni iç içe geçiren Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan erken Cumhuriyet Dönemi’nin inkılapçı ressamlarından Şeref Akdik’e kadar Türkiye’nin sanat yolculuğunda iz bırakanların kesişimini gözler önüne seren zengin bir derleme.


Koleksiyonerlik, var olan eserleri bir araya toplamaktan çok, başlı başına bir sanattır. İyi bir koleksiyoner, estetik beğenisi, tercihleri ve yönelimleriyle bir yapıt ortaya koyar. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun sanat koleksiyonundan bir seçkiyle hazırlanan bu sergi, sanat tarihimizin önemli iz düşümlerini çarpıcı eserlerle ortaya koyuyor. İnsan düşüncesinin, yaşam biçimlerinin ve buna paralel olarak da sanatın değişimini yansıtan bütün edinim ve eylemlerin, içinde bulundukları dönemin teknolojik eğilimlerinden de etkilendiği bu seçki, 1950’lerin baskı sanatından dijital sanata ifade arayışının dönüşümüne odaklanıyor. 


Küratörlüğünü üstlenmekten mutluluk duyduğum, sanat tarihine ışık tutan bir hikâyeyi görünür kıldığı için Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunarım.

Görüyü Paylaş – Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu Küratörü, Mahir Polat

ekrem-imamoglu-imza
Görüyü Paylaş – Ekrem İmamoğlu Özel KoleksiyonuGörüyü Paylaş – Ekrem İmamoğlu Özel KoleksiyonuGörüyü Paylaş – Ekrem İmamoğlu Özel KoleksiyonuGörüyü Paylaş – Ekrem İmamoğlu Özel KoleksiyonuGörüyü Paylaş – Ekrem İmamoğlu Özel KoleksiyonuGörüyü Paylaş – Ekrem İmamoğlu Özel Koleksiyonu